CORIOLUS VERSICOLOR

                                                                  

   Coriolus Versicolor, Outkovka pestrá, čínsky Yunzhi je díky svému biochemickému složení velmi vzácná houba z portfolia hub používaných TČM. Tato vzácná dřevní houba roste na trouchnivějících částech kmenů a větvích. Svým výskytem je poměrně častá, avšak nejvíce rozšířená je v Číně. Zde je také po stovky let zkoumaná a používaná s velmi dobrými výsledky při podpoře imunitního systému.

   Ve spisech Staré Číny je o této vzácné houbě zmínka již ve 13. století. Zde jsou jí připisovány široké schopnosti posílení fyzického zdraví, ale také výrazná stimulace energie čchi, které v součtu vede ke správné celostní funkci těla. S rozvojem vědy ve 20. století ani tato houba neunikla podrobnému rozboru a testování účinků na organismus. Při analýzách byla zjištěna řada biologicky aktivních látek: polysacharidy (β-D-glukany a heteroglykany), triterpeny, seskviterpeny, proteiny, steroly, polyfenolické látky a lipidy. Obsahuje nevídaně velké množství esenciálních aminokyselin. Byl objeven polysacharid s označením PKS a jak se později při studiích ověřilo, má tento polysacharid výrazný vliv na stimulaci imunitního a obranného systému organismu. Zde se zjistilo, že působí  jako jistý regulátor imunitního systému, tedy má schopnost jej nejen podpořit, ale na druhé straně,,přidržet na uzdě‘‘, když se jeho funkce překlopí v autoimunitní onemocnění.  Navíc se dokázalo, že má díky PKS protinádorové účinky. S úspěchem se od osmdesátých let 20. stol. podával v Japonsku při onkologické léčbě současně s léčbou standardní a dosahovalo se daleko lepších výsledků než pouze při léčbě klasické.

   Velkým pomocníkem je Coriolus také při boji s patogeny jako jsou viry, bakterie, plísně, kvasinky, ale i velmi těžko řešitelný problém chlamydií, HPV, herpesu či EB viru a to jak ve fázi akutní, tak chronické. Velmi výrazné účinky byly zjištěny při poruchách funkce jater i v případě poškození alkoholem. Podává se s úspěchem při potížích močových cest, zánětech trávícího systému (žaludek, střeva), záněty plic, prsních žláz, zánětů kloubů atd.

   Podle Tradiční Čínské Medicíny Coriolus doplňuje JIN ledvin a jater, ochlazuje, stabilizuje energii sleziny. Používá se při horkosti (záněty). Ve formě sušeného mletého mycelia se podává se slabým účinkem  spíše při dlouhodobé prevenci. Aby se dosáhlo znatelných účinků, je třeba používat produkty extrakce, zejména dvojité extrakce. Právě při této zpracovatelské metodě dochází k uvolnění důležitých látek, o kterých byla zmínka a je zaručené jejich dokonalé vstřebání.

Coriolus je nenahraditelná léčivá houba z řady medicinálních hub, jejíž účinky jsou ve východní medicíně ověřeny staletími a stále se zde s pozitivními výsledky používá. Proto je zarážející, že podle legislativy EU se tento produkt nesmí nabízet jinak než,,veterinární přípravek,,. Je proto třeba, aby si každý, kdo kromě klasické (jistě velmi důležité a nepostradatelné) medicíny používá bylinky, houby a přírodní preparáty, vytvořil svůj vlastní pohled na věc a řídil se svým vlastním vědomím a svědomím.

 

Účinky extraktu z houby Coriolus podle prováděných studií :

(nelze považovat za lékařské tvrzení…)

 

 

r.1368 – nejstarší dochovaný záznam o používání houby Coriolus – v dynastii Ming vařily tuto houbu               
              pro získání energie čchi a podporu zdraví

r.1960 - 1970 – japonští vědci úspěšně extrahovali polysacharid PKS a ve zkouškách se prokázalo, že  
              dokáže účinně zvýšit činnost imunitního systému.

r.1965 – PKS je s velmi pozitivním výsledkem podávám při léčbě onkologických pacientů

r.1977 – japonské ministerstvo zdravotnictví schválilo PKS jako první polysacharidový lék z hub  
               coby doplňkovou léčbu při léčbě onkologických onemocnění

r.1980 - tým odborníků vedený prof. Q.Y. Yang z šanghajské univerzity provedl rozsáhlý výzkum na   
              Coriolus versicolor. Identifikoval a extrahoval polysacharid- petid (PSP).

r.1987 - byla v Hongkongu svolána první mezinárodní konference Coriolus Versicolor PSP.

r.1991 – 1992 – v 24 nemocnicích Číny bylo podáváno 1100 pacientům PSP Coriolus & placebo

               Na základě výsledků byl PSP schválen jako léčivý přípravek v Číně.

r.1992 – Coriolus Versicolor je zkoumán v Číně, Taiwanu, USA, Velké Británii, Japonsku.

r.1993 – svolána druhá mezinárodní konference na téma Coriolus Versicolor

r.1999 – třetí konference. Potvrzení eliminace nežádoucích účinků při léčbě chemoterapií a radioterapií
od r.2011 – je po celém světě prováděno vícero studií a testů s Coriolus Versicolor. Stále více lidí se

               seznamuje s účinky této výjimečné medicinální houby.